10 lipiec 2014

Sprawdź czego nie można wysyłać przesyłką kurierską?

Firmy kurierskie świadczą szeroki zakres usług, pozwalając na dostarczanie różnych przedmiotów. Warto jednak mieć świadomość, że regulamin przesyłek dokładnie określa wytyczne dotyczące nadawania paczek. Oznacza to więc, że nie wszystkie przedmioty będą mogły nadawać się na przesyłki kurierskie. Kurierzy mogą odmówić nadania paczek, jeśli nie będą one spełniały wymogów określonych w regulaminie przyjmowania do przewozu towarów.

Odmowa może nastąpić w przypadku chęci wysłania, m.in.:

 • sprzętu i materiałów budowlanych (np. betoniarek, taczek, siatek ogrodzeniowych),

 • części samochodowych (układów wydechowych, części karoserii, opon o rozmiarach powyżej 18”),

 • drzwi,

 • okien,

 • mebli,

 • skuterów i quadów,

 • rowerów

w przypadku, gdy nie są one zapakowane w odpowiedni sposób, tzn. w karton spełniający maksymalne dozwolone wymiary i nie przekraczający wagi 50 kg.

 

Regulamin przesyłek jednoznacznie wskazuje, że przesyłki kurierskie mające zawierać materiały niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę w mieniu lub osobom (np. materiały wybuchowe, materiały łatwopalne, materiały promieniotwórcze, substancje żrące, broń i amunicję) nie są przyjmowane do przewozu.

 

Firmy kurierskie nie przyjmują od nadawców również paczek, które zawierają:

 • żywe zwierzęta,

 • żywe rośliny,

 • żywność oraz inne artykuły szybko psujące się i wymagające specjalnych warunków przewozu,

 • substancje chemiczne i towary biologicznie aktywne,

 • zwłoki, szczątki ludzkie oraz zwierzęce,

 • skóry zwierząt,

 • akwaria i terraria,

 • narkotyki i leki psychotropowe (z wyłączeniem towarów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez placówki do tego uprawnione ustawowo),

 • dzieła sztuki, kamienie i metale szlachetne (w jakiejkolwiek postaci), antyki,

 • gotówkę (bez względu na walutę), papiery wartościowe, dokumenty o charakterze płatniczym,

 • tytoń lub wyroby tytoniowe nie posiadające polskich znaków akcyzowych,

 • zderzaki,
 • alkoholu lub pozostałe wyroby alkoholowe, które nie posiadają polskich znaków akcyzowych.

 

Ponadto firmy kurierskie posiadają w regulaminie przesyłek zapis o odmowie przyjęcia paczki, gdy na opakowaniu lub w widocznej części zawartości pojawiają się napisy lub rysunki naruszające dobra chronione i regulowane prawnie.

 

Warto także mieć świadomość, że w wyjątkowych sytuacjach odmowa nadania przesyłki może nastąpić, gdy zawartość - ze względu na swoje właściwości - uniemożliwia wykonanie usługi przy wykorzystaniu posiadanych urządzeń i środków.

 

Żeby uniknąć nieporozumień w przypadku, gdy kurierzy będą chcieli odmówić nadania przesyłki, należy zapoznać się wcześniej z regulaminem konkretnej firmy kurierskiej. Kluczowe wytyczne w przypadku firmy kurierskiej DPD Polska, z której korzysta SuperPaczka.pl znajdują się tutaj.